Klein Intermediate No. 10 Houston, Texas

Klein Intermediate No. 10
Houston, Texas

CDOT Maintenance Facility Fairplay, Colorado

CDOT Maintenance Facility
Fairplay, Colorado

Physical Fitness Facility Ft. Sill, Oklahoma

Physical Fitness Facility
Ft. Sill, Oklahoma

MATCH Building Houston, Texas

MATCH Building
Houston, Texas

Russell Pavilion Denver, Colorado

Russell Pavilion
Denver, Colorado

THe Container Store Denver, Colorado

THe Container Store
Denver, Colorado

Comanche ISD Comanche, Texas

Comanche ISD
Comanche, Texas

Knox Heights Dallas, Texas

Knox Heights
Dallas, Texas

MD Anderson Zayed Building Houston, Texas

MD Anderson
Zayed Building
Houston, Texas

The Carter Houston, Texas

The Carter
Houston, Texas